3533 Views |  Like

רוית אביטל

טלי,
אין מילים להודות על עין שרואה ולב שמרגיש, כאלה המולידים את
האינטואיציה הטהורה. איו מילים להודות על מקצועיות ומסירות
המולידות יצירה מושלמת. מילים אילו עוד תיכתבנה…בנתיים נאמרות
באהבה רבה וברגשי תודה.
אוהבת אותך.
יוני 2014